Veterinärer utan gränser

AniCura är huvudsponsor för den svenska ideella föreningen Veterinärer utan gränser. Organisationen grundades 2010 i Sverige i syfte att med veterinärmedicin som grund hjälpa djur och människor i världen, främst i utsatta områden.

Veterinärer utan gränser arbetar med stöd till veterinärmedicinsk verksamhet i hela världen. Organisationen är neutral och opartisk i sitt arbete och arbetar exempelvis med att stödja minröjning med hjälp av minhundar i Kambodja och Irak, genomföra kastrations- och vaccinationsinsatser i Malawi samt utbildningsinsatser i Zambia.

Då svenska Veterinärer utan gränser har liknande värderingar och arbetar med att positivt påverka människors och djurs hälsa och välfärd i utsatta delar av världen är detta en organisation vi valt att stödja. Som en del av samarbetet är AniCura fadder till minhunden Bufty.

 Minhund Irak 
Arbetande minhundar i Irak
Foto: Veterinärer utan gränser

Kastrationsdag Malawi
Kastrationsdag i Malawi
Foto: Karin Alvåsen

Läs mer om detta initiativ på AniCura Sveriges hemsida.